Overleg Natuurgebied en ontmoetingsplaats Eijsden Beemden

Op de ochtend van 5 april hebben wij een informeel gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat over de Eisden Beemden, dat momenteel eigendom is van het Rijk.

Later in de middag hebben wij ook een gesprek gehad met de politie, de regiochef van Maastricht, de Wijkagent waaronder de Eisden Beemden valt, samen met de vice voorzitter van Roze in Blauw afd. Limburg.

Wij hebben deze gesprekken als een open en constructief gesprek ervaren, echter gevoelsmatig zijn er nog altijd geen toezeggingen gedaan richting ons waaruit wij kunnen opmaken dat het bezoek aan de HOP Eisden Beemden in de toekomst ongestoord mogelijk blijft. 

Het is mogelijk dat wij binnenkort de gemeente Eijsden-Margraten zullen benaderen voor een soortgelijk gesprek, om de mogelijkheden te verkennen.