Persberichten

Overleg Natuurgebied en ontmoetingsplaats Eijsden Beemden

Platform Keelbos dient wéér klacht in tegen Rijkswaterstaat

Goirle moet bezwaar opnieuw beoordelen

’t Vaerland wordt heropend

Platform Keelbos verzoekt Ede om bestuursrechtelijke handhaving

Keelbos start gerechtelijke procedure tegen anti homo besluit Goirle

Platform start art. 12 procedure op tegen Oosterhout en Breda.

Platform Keelbos verzoekt de minister om plaatsing klaphekken.

HOMO-ONTMOETINGSPLAATS ‘DE LEIKANT’ BLIJFT OPEN.