Ziekte van Lyme

Steeds meer Nederlanders krijgen de ziekte van Lyme. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vindt het tijd voor een onderzoek. Zo kan het zijn dat u bij het bezoek van een HOP gebeten bent door een teek. Lees verder

Blauw op de Ontmoetingsplaats

Movisie heeft samen met het Landelijk Expertise Centrum Diversiteit van de Politie (LECD) een fact-sheet met richtlijnen gemaakt met de titel: Blauw op de roze ontmoetingsplaats (november 2007), om te komen tot een eenduidige en professionele benadering. De richtlijn is geaccordeerd en onderschreven door instemming van de Raad van Hoofdcommissarissen d.d. 12.09.2007, en heeft de volgende doelen: Lees verder

Driehoek

Wij komen regelmatig burgemeesters tegen die schermen met overlast en een openbare orde probleem in de strijd tegen HOP’s in hun gemeente. Omdat art. 239 WvS is een misdrijf is volgens het wetboek van strafrecht waardoor sommige  burgemeesters misbruik maken van hun bevoegdheid door de overlastcriteria op te rekken richting art. 239 WvS, door te stellen dat er seksuele handelingen plaats vinden op de HOP, met overlast als motief om de HOP te ontmoedigen. Lees verder