Doelstelling

De Stichting Platform Keelbos heeft de volgende doelen:

* te streven naar het opheffen van extremisme, intolerantie en discriminatie vanwege afkomst, geaardheid, sekse, handicap, godsdienst en huidskleur, het waken over de verworven en opgebouwde rechten van minderheidsgroepen in het algemeen.

* te streven naar het open houden van openbare verzorgingsplaatsen, parkeerplaatsen en andere plaatsen zonder voorzieningen en het behartigen van de belangen van al de bezoekers van die plaatsen.

* te streven naar het open houden van homo-ontmoetingsplaatsen, en het behartigen van de belangen van al de bezoekers van deze plaatsen.

* het doorbreken van de heteronormen en het bevorderen van homoseksuele levensstijlen, het bevorderen van de emancipatie en zelfbewustmaking van homoseksuele mannen en vrouwen, alsmede het stimuleren van maatschappelijke discussie hierover, bewustwording en positieve verandering, de acceptatie, ter zake van homoseksualiteit teweegbrengen, het (mede-) ontwikkelen van beleid op het terrein van de homo-emancipatie en lesbische emancipatie

* een bijdrage te leveren aan de strijd tegen hiv/aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en het effect van deze strijd te vergroten en te verbeteren, door onder andere beleidsadvisering, campagnevoering en pleitbezorging alsmede de betrokkenheid te vergroten van de samenleving bij mensen met hiv/aids, andere SOA's of (chronische) ziektes en handicaps

* programma’s te ontwikkelen, onder andere workshops, en uit te voeren, zowel gericht op de betrokkenen zelf, overheden, professionals en het algemeen publiek met betrekking tot de hierboven opgesomde doelstellingen

* te streven naar een museum dan wel kenniscentrum c.q. documentatiecentrum. Voor de volledige statuten verwijs ik naar het hieronder staande bestand.

De voledige statuten kunt u hier lezen.

Fout | Platform Keelbos 2.0

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.

Foutmelding

  • Het bestand kon niet aangemaakt worden.
  • Het bestand kon niet aangemaakt worden.