Financieel overzicht

Financieel overzicht 2022

Beginsaldo reserve  €     7.694,57
Ontvangsten:
Donaties/Giften  € 30.220,32
Overige  €      141,10
Sub totaal  € 30.361,42
Totaal  €   38.055,99
Uitgaven:
Abonnementen enz.  €        70,16
Kantoorkosten papier enz.  €   1.921,63
Autokosten  €   3.010,84
Bankkosten  €      106,25
representatievergoeding  €      583,10
Proceskosten  €  -4.186,86
Vrijwilligersvergoedingen  € 23.250,00
Inventaris afschrijving  €      166,24
Diversen  €        24,79
Sub totaal  € 24.946,15  € -24.946,15
Totaal  €   13.109,84
Vreemd vermogen : Schenkingsverplichting Mathijssen  €     6.500,00
Reserve per 31 december  €     6.609,84
Activa:
Inventaris  €      177,44
Schenkingsverplichting Mathijsen  €   6.500,00
Kas  €          8,08
Rabobank; 1548.89.806  €   6.784,32
Passiva:
Crediteuren  €     -360,00
Totaal saldo activa/passiva:  € 13.109,84