Financieel overzicht

Financieel overzicht 2023

Beginsaldo reserve  €   13.775,25
Ontvangsten:
Donaties/Giften  €       36.108,78
Overige  €            271,41
Sub totaal  €       36.530,19
Totaal  €   50.155.44
Uitgaven:
Abonnementen enz.  €            173.38
Kantoorkosten papier enz.  €         1.292,76
Autokosten  €         3.968,26
Bankkosten  €            168.89
representatievergoeding  €              83,73
Proceskosten  €         1.518,01
Vrijwilligersvergoedingen  €       28.950,00
Inventaris afschrijving  €            268,89
Diversen  €            14,50
Sub totaal  €       36.438,42  € -36.438,42
Totaal  €   13.717,02
Vreemd vermogen : Schenkingsverplichting Mathijssen  €     6.500,00
Reserve per 31 december  €     7.217,02
Activa:
Inventaris  €         1.007,23
Schenkingsverplichting Mathijsen  €         6.500,00
Kas  €                8,08
Rabobank; 1548.89.806  €         7.479,71
Passiva:
Crediteuren  €       -1.278,00
Totaal saldo activa/passiva:  €       13.717,02