O. ter Sluis

Voor mijn Bachelor- en Masterthesis heb ik me de afgelopen twee jaren via mijn studie verdiept en onderzoek gedaan naar homo-ontmoetingsplaatsen. Beide onderzoeken zijn gedaan in het Arnhemse uiterwaardengebied Stadsblokken-Meinerswijk en in het bijzonder naar de daarin gelegen waterplas, de Plas van Bruil. In totaal zijn hiervoor 30 interviews afgenomen.

Mijn Bachelorthesis concentreert zich vooral op de naaktrecreanten van de waterplas, waarbij een deel van de bezoekers de daar aanwezige HOP bezoekt. De onzekere toekomst van de Plas van Bruil en hoe deze zich verhoudt met de huidige wensen van de gebruikers staat hierin centraal. In mijn Masterthesis heb ik vervolgonderzoek gedaan naar de achtergrond van de conflicten die spelen tussen overheid, andere gebruikers en HOP-bezoekers. Daarnaast is het maatschappelijke belang van dergelijke plekken onderzocht, mede door de HOP te beschouwen als een plek waar ruimte wordt geboden voor mensen en gebruiken die vaak uit het straatbeeld worden gewist en worden buitengesloten (een zogenaamde loose space). 

In 2014 ben ik afgestudeerd aan Wageningen Universiteit voor mijn BSc Geografie en ben ik aan de Utrecht Universiteit Urban Geography gaan studeren, waar ik in 2016 mijn diploma heb behaald. Sinds 2014 ben ik daarnaast werkzaam als een middelbare school docent in aardrijkskunde. Tijdens het schrijven van mijn scripties heb ik onder andere gemerkt dat ik de HOP-bezoeker vaak over het hoofd worden gezien, zeker wanneer ze redenen hebben om anoniem te willen blijven. 

- © 2016 Ter Sluis, O. Seks is zilver, spreken is goud
- © 2014 Ter Sluis, O. Tegen de stroming in

 Zie ook: Gezellig in de marge.