Rob Essers

Rob Essers heeft aan de Katholieke Universiteit Nijmegen gestudeerd.

Hij heeft  diverse publicaties met een homoseksueel thema op zijn naam staan:

Geschiedenis van het roze huis. St. Anthoniusplaats 1. Pink 33 (2013), nummer 1 (maart)

Komkommertijd. PINK, Maandblad van de N.V.I.H. COC-afdeling Nijmegen, 17 (1997), 8 (september), pp. 10-11

Ontslag commissielid (II). Pink, Maandblad van de N.V.I.H. COC-afdeling Nijmegen, 14 (1994), 8 (oktober), pp. 19-20

Homoseksualiteit als recreatievorm; 't Is maar wat je onder recreatie verstaat... Z.pl., 1994 (notitie naar aanleiding van een verzoek van het Recreatieschap Nijmegen en Omstreken aan de Adviescommissie homo-/lesbisch beleid)

Homoseksualiteit per kilobyte. PINK, Maandblad van de N.V.I.H. COC-afdeling Nijmegen, 10 (1990), 10 (december), pp. 28-30

Voorlichting; praten over homoseksualiteit, deel 2. Nijmegen: GACH, 1975

Praten over homoseksualiteit; verslag en evaluatie van het voorlichtingsproject 'vormingscentra voor werkende jongeren'. Nijmegen: COC, 1974

Daar zijn die mensen van het COC. COC SEK, 4 (1974), 9 (september); pp. 2-3

Verder heeft hij zich voor de integratie van homoseksuelen ingezet:

1974 - 1975Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC, kerngroep, resp. afdeling Nijmegen (COC Nijmegen), bestuurslid en coördinator van werkgroep voorlichting

1974Gelders Adviescentrum voor Homoseksualiteit (GACH), vertegenwoordiger COC Nijmegen

1974Nijmeegse Jongerenwerkgroep Homofile (NWJH) / Soos Indra, lid kerngroep en subgroep voorlichting

1973 - 1975COC Nijmegen, lid werkgroep voorlichting

Voor een volledig overzicht klikt u: hier.