Geaardheid in openbaar probleem voor meeste LHBTI’s

Twee derde (68%) van de LHBTI’s zegt dat het een probleem is om in het openbaar je geaardheid te laten zien. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 25.964 mensen, waaronder 1.911 homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI). Volgens slechts een kwart van hen (28%) is het geen probleem openbaar homoseksueel te zijn.

Desondanks zegt driekwart (74%) van de deelnemers dat het over het algemeen goed gaat met de homo-acceptatie, en ook van de LHBTI’s zegt 68 procent dat. Een deelnemer schrijft: “Homoseksualiteit is in Nederland bekend en over het algemeen geaccepteerd. Als ik zeg dat ik homo ben wordt daar nooit een probleem van gemaakt. Maar op straat voelt het toch anders, daar hoeft maar één gek te lopen.”

Een derde (33%) van de LHBTI’s heeft het afgelopen jaar in de praktijk te maken gehad met negatief gedrag, vooral in het openbaar of op het werk. Dat aantal is gelijk aan een jaar geleden; toen gaf 31 procent aan te maken te hebben gehad met negatieve reacties.

De helft kreeg (grappig bedoelde) opmerkingen of vragen. Veel homoseksuele deelnemers geven aan dat ze vooral vragen krijgen over hun seksleven die niet zouden worden gesteld als ze hetero waren.

Canal Parade
Aankomende zaterdag is de Canal Parade in Amsterdam, waarbij een bonte stoet boten door de grachten vaart om aandacht te vragen voor homo-acceptatie. Ruim een derde van alle deelnemers (37%) denkt dat de Canal Parade juist een averechts effect heeft op de homo-acceptatie. De grootste groep ondervraagden (42%) denkt dat de botenparade geen invloed heeft op het beeld van homoseksualiteit en 16 procent verwacht vooral een positieve invloed. Ook drie op de tien (32%) ondervraagde LHBTI’s is van mening is dat de Canal Parade een negatief effect heeft op de homo-acceptatie.

Genderneutraal taalgebruik
De gemeente Amsterdam en de NS maakten onlangs bekend dat ze gender-neutrale taal gaan gebruiken om mensen die zich man noch vrouw voelen niet buiten te sluiten. Een kwart (27%) van alle deelnemers vindt het toepassen van genderneutraal taalgebruik een goede zaak, iets meer dan de helft (54%) vindt van niet. De laatste groep vindt het vooral een overdreven aanpassing voor een kleine groep.

Over het onderzoek
Aan het onderzoek deden 25.9634 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee, waaronder 1.911 mensen die aangaven dat ze onderdeel zijn van de LHBTI-gemeenschap (homoseksueel, lesbisch, biseksueel, transgender, intersekse-conditie).
Het onderzoek is gehouden van 28 juli tot en met 1 augustus 2017.
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.
Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.