Gevoel veiligheid onder homo’s gedaald.

42 procent van de homo- en biseksuelen is zich het afgelopen jaar onveiliger gaan voelen op straat. 38 procent van deze groep heeft het afgelopen jaar te maken gehad met homohaat. Dat blijkt uit een onderzoek onder 23.000 deelnemers aan het EénVandaag Opiniepanel, waaronder 1888 respondenten met een homoseksuele, lesbische of biseksuele geaardheid. Het onderzoek is gehouden in samenwerking met het COC.

In de meeste gevallen van homohaat (64 procent) betreft het verbaal geweld zoals uitschelden of pesten. In 12 procent van de gevallen gaat het om fysiek geweld. Het gevoel van veiligheid is onder de Amsterdamse homo- en biseksuele respondenten sterker gedaald dan in de rest van het land: van de Amsterdammers voelt de helft zich onveiliger op straat. Deze groep heeft ook vaker dan elders te maken gehad met homohaat: 58 procent is daar het afgelopen jaar mee geconfronteerd.

‘Nederland is een homovriendelijk land’, stelt 61 procent van de 23.000 deelnemers. Het homohuwelijk heeft brede steun: 72 procent van de panelleden vindt het een goede zaak dat twee mensen van hetzelfde geslacht mogen trouwen. 21 procent van de deelnemers vindt dat niet. Uit onderzoek van top-x, het jongerenpanel van EénVandaag blijkt dat jongeren het homohuwelijk nog breder steunen: 82 procent is voor. Ook staan jongere respondenten positiever tegenover het opvoeden van kinderen door homo- en lesbische stellen dan oudere deelnemers: van de jongeren is 75 procent daarvoor, van de oudere respondenten 65 procent.

Ruim een derde (37 procent) van de jongere homo- en biseksuelen wordt geconfronteerd met homohaat. Ook hier gaat het voor het grootste deel (72 procent) om verbaal geweld: pesten, buitensluiten, of uitschelden. COC Nederland schrikt van die uitslag. “Deze cijfers maken duidelijk dat goede voorlichting op scholen over homoseksualiteit echt noodzakelijk is,” stelt COC-voorzitter Van Dalen. Ook het feit dat homoseksuelen zich steeds onveiliger voelen baart hem zorgen: “Vooral omdat het gevoel van veiligheid gerelateerd is aan persoonlijke ervaring: men maakt het zelf echt mee.”

Het feit dat 61 procent van de ondervraagden Nederland een homovriendelijk land vindt bewijst volgens hem dat Nederland er nog niet is: “wettelijke gelijkheid betekent nog niet dat de samenleving ook werkelijk homovriendelijk is. Daar is meer voor nodig. We verwachten dus gericht beleid van het kabinet.”