Homovijandigheid

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Het algemene veiligheidsgevoel van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT´s) in Kennemerland lijkt redelijk stabiel. Toch had een kwart van de LHBT-respondenten het afgelopen jaar persoonlijk te maken met discriminatie in de eigen wijk of vervelende incidenten op het werk op grond van haar of zijn seksuele gerichtheid. Dit blijkt uit het rapport: ‘Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt’ van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland waarin de onderzoeksuitkomsten van het digitale onderzoekspanel Pink Panel worden beschreven.

Hier beknopt enkele uitkomsten van het onderzoek:
In de eigen woonwijk
In haar/zijn eigen woonwijk voelt circa 80% zich (zeer) veilig, 12% voelt zich niet zo veilig en 4% voelt zich (zeer) onveilig om voor haar of zijn seksuele gerichtheid uit te komen. Citaat uit het onderzoek:  ‘In mijn straat is het bekend, maar we voelen ons nooit veilig genoeg om hand in hand te lopen’.
Op het werk
In het afgelopen jaar hadden 13 van de 64  werkende respondenten te maken met vervelende grappen of opmerkingen op het werk over haar of zijn seksuele gerichtheid. Daar bovenop kwamen nog vijf gevallen van discriminatie, het ging hierbij om :
• discriminerende opmerkingen van collega’s
• benadelen, negeren, buitensluiten door meerdere collega’s
• ongelijke behandeling door leidinggevende

Discriminatieklachten zijn laatste twee jaar toegenomen
Er is de laatste twee jaar sprake van een opvallende toename van het aantal klachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid, ook relatief, zeker als we kijken naar de afgelopen tien jaar. In 2013 kwamen er bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 21 klachten binnen over homovijandigheid, tegenover 29 klachten in 2012. Terwijl in voorgaande jaren het gemiddelde rond de tien klachten per jaar lag.

Aan de hand van deze cijfers is niet zeggen of er meer discriminatie is van LHBT’s in Kennemerland. We zien alleen dat er meer melding wordt gemaakt van discriminatie-incidenten.

teksten: 

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt 2014.pdf