Jongeren: ‘Canal Parade werkt eerder averechts’

EenVandaag vroeg aan 1200 jongeren in hoeverre de Canal Parade invloed heeft op hun beeld van homoseksuelen in ons land. Hoewel zes op de tien (63%) ondervraagden aangeeft dat het niet zoveel verschil maakt, geeft een kwart (25%) van de jongeren aan dat ze zelf negatiever aankijken tegen homoseksualiteit door het zien van de Canal Parade. 

Van de jongens die meededen aan het onderzoek, zegt zelfs een derde (34%) dat hun beeld van homoseksualiteit negatief wordt beïnvloed door de Canal Parade.

Slechts 7 procent van alle ondervraagde jongeren zegt dat de Canal Parade, die vandaag gehouden wordt, ervoor zorgt dat ze positiever tegen homoseksualiteit aankijken.

Ook drie op de tien (30%) homojongeren, waarvan er bijna 400 deelnamen aan het onderzoek, vrezen dat de Parade zorgt voor een negatiever beeld over homoseksualiteit.

Acceptatie bij jongens blijft achter
EenVandaag onderzoekt al vanaf 2011 de homo-acceptatie onder jongeren. Dit jaar is een lichte stijging te zien: in 2011 en 2013 zeiden circa acht op de tien jongeren dat het redelijk tot goed gesteld was met de homo-acceptatie, dit jaar is dat 85 procent. Te zien is ook dat de acceptatie onder jongens achterblijft. Hoewel ze zichzelf omschrijven als redelijk homotolerant, geeft een kwart van de jongens (26%) aan dat ze moeite hebben met homoseksualiteit als het in het openbaar zichtbaar is. Van de ondervraagde meiden geeft slechts 8 procent dit aan. Ook vindt een derde van de jongens (33%) het aanstootgevend als twee jongens elkaar zoenen.

Over dit onderzoek
Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit ruim 5.000 jongeren van 12 tot en met 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden van 23 tot en met 30 juli 2015, deden 1.275  jongeren mee. Van alle deelnemers zijn 696 scholier. In het onderzoek hebben 354 jongeren aangegeven dat ze homoseksueel, lesbisch, bi-seksueel of transgender zijn. De uitslag is na weging representatief voor drie variabelen, namelijk leeftijd, geslacht en spreiding over het land.

teksten: 

1Vandaag Rapportage Gay Pride