Movisie

Zes organisaties bundelen sinds 1 januari 2007 hun krachten in MOVISIE: CIVIQ, instituut vrijwillige inzet, Kenniscentrum Lesbisch en Homo-emancipatiebeleid (KCLH), Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO), TransAct, aanpak huiselijk en seksueel geweld, X-S2 Kennisnetwerk Sociaal Beleid en onderdelen van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).

MOVISIE is daarmee hét kennisinstituut en adviesbureau op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling gewoorden.

Er is een schat aan kennis, instrumenten en vooral ook netwerken gebundeld. 

Goede toegankelijkheid voor externen is een belangrijk aandachtspunt. Via de kennislijn, website, helpdesks en balie worden lange procedures tot een minimum beperkt. 

– © 2006 Homo-ontmoetings-plaatsen in de publieke ruimte
– © 2009 Geweld tegen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen
– © 2015 Do the right thing
De plausibiliteit van interventies voor vergroting van acceptatie van homoseksualiteit