O. ter Sluis 

Voor zijn Bachelor- en Masterthesis heeft hij de afgelopen twee jaren via zijn studie verdiept en universitair onderzoek gedaan naar homo-ontmoetingsplaatsen. Beide onderzoeken zijn gedaan in het Arnhemse uiterwaardengebied Stadsblokken-Meinerswijk en in het bijzonder naar de daarin gelegen waterplas, de Plas van Bruil. In totaal zijn hiervoor 30 interviews afgenomen.

Zijn Bachelor thesis concentreert zich vooral op de naaktrecreanten van de waterplas, waarbij een deel van de bezoekers de daar aanwezige HOP bezoekt. De onzekere toekomst van de Plas van Bruil en hoe deze zich verhoudt met de huidige wensen van de gebruikers staat hierin centraal. In zijn Masterthesis heeft hij vervolgonderzoek gedaan naar de achtergrond van de conflicten die spelen tussen overheid, andere gebruikers en HOP-bezoekers. Daarnaast is het maatschappelijke belang van dergelijke plekken onderzocht, mede door de HOP te beschouwen als een plek waar ruimte wordt geboden voor mensen en gebruiken die vaak uit het straatbeeld worden gewist en worden buitengesloten (een zogenaamde loose space). 

In 2014 is hij afgestudeerd aan Wageningen Universiteit voor zijn BSc Geografie en is hij aan de Utrecht Universiteit Urban Geography gaan studeren, waar hij in 2016 zijn diploma heeft behaald. Sinds 2014 is hij daarnaast werkzaam als een middelbare school docent in aardrijkskunde. Tijdens het schrijven van zijn scripties heeft hij onder andere gemerkt dat de HOP-bezoeker vaak over het hoofd worden gezien, zeker wanneer ze redenen hebben om anoniem te willen blijven. 

– © 2014 Tegen de stroming in 
– © 2016 Seks is zilver- spreken is goud