De verschuilmethode

Rijkswaterstaat verschuilt haar eigen homofobe handelen door zelf het algemeen beleid zo te verwoorden en op te stellen, dat RWS onder het mom van het uitvoeren van het geldend beleid, dus zoals verwoord in de richtlijnen, HOP’s massaal ontmoedigen. Lees verder

Persberichten

Overleg Natuurgebied en ontmoetingsplaats Eijsden Beemden

Platform Keelbos dient wéér klacht in tegen Rijkswaterstaat

Goirle moet bezwaar opnieuw beoordelen

’t Vaerland wordt heropend

Platform Keelbos verzoekt Ede om bestuursrechtelijke handhaving

Keelbos start gerechtelijke procedure tegen anti homo besluit Goirle

Platform start art. 12 procedure op tegen Oosterhout en Breda.

Platform Keelbos verzoekt de minister om plaatsing klaphekken.

HOMO-ONTMOETINGSPLAATS ‘DE LEIKANT’ BLIJFT OPEN.

Inspraak tekst Raad gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch

Geachte leden van de Raad, 

De heer J. Hendriks van Staatsbosbeheer schrijft op 25 november 2008 in Startnotitie project recreatieve herinrichting Engelenmeer :
“We willen een vraag-gestuurd gebruik, actieve participatie van omwonenden en belangstellenden is zeer gewenst. Frequente aanwezigheid van vrijwilligers, professionele gebruikers (scholen) en andere toezichthouders kan” … “oneigenlijk gebruik van terrein (homo ontmoetingsplaats) tegengaan.” Lees verder