HOP en kunst

We zijn in contact gekomen met een Parijse kunstenaar die een uitgebreide tentoonstelling heeft ontwikkeld over secreten, met het doel deze expositie naar Nederland te halen. De tentoonstelling die enkele jaren geleden in Brussel was kon je tot voor kort via een 3d rondgang bezoeken.

Een van onze woordvoerders is al ver gevorderd te zijn met kunstprojecten waarbij het cruisen centraal staat. Tijdens de Europride in 2026 zal dat zijn beslag vinden in het Amsterdams Museum.

Het bieden van ondersteuning

In Oss hebben wij een klager ondersteund tegen de politie, omdat een agent op homo fobische wijze mensen heeft aangesproken op een weg langs de naastgelegen HOP aldaar.

Intussen heeft de Nationale Ombudsman de klacht gegrond verklaard.

Vanwege de profilering door BOA’s ten Noorden van Amsterdam, waar bezoekers van de HOP meerder malen bekeuringen – puur als intimidatie – hebben gehad die vervolgens nooit geëffectueerd zijn, hebben wij getracht om in gesprek te komen met het OM. Dat is niet gelukt, vandaar dat wij daarover een klacht bij de Nationale Ombudsman hebben opgestart.

Aan de andere kant is de politie door ons platform ondersteund wat er toe heeft geleid dat potenrammers op de HOP te Reek aangehouden zijn.

Disclaimer, AVG

Gebruiksvoorwaarden websites van Stichting Platform Keelbos

De internetdiensten en websites van Stichting Platform Keelbos (hierna ook aangeduid met “SPK” of “wij”) worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de websites te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren. Lees verder