GGD Amsterdam

Meer psychische klachten bij HTLB-ers in Amsterdam

Lesbische/biseksuele vrouwen ervaren meer psychische klachten dan de heteroseksuele bevolking. Eenzaamheid onder homoseksuele mannen is ten opzichte van 2012 toegenomen. Zowel homoseksuele mannen als lesbische/biseksuele vrouwen voelen zich vaker gediscrimineerd dan de heteroseksuele bevolking. Dit zeggen de cijfers uit de rapportage ‘Gezondheid in Beeld: homoseksuele mannen en lesbische of biseksuele vrouwen in Amsterdam’van de GGD Amsterdam.

Van de lesbische/biseksuele vrouwen voelt 75% zich gezond. Hoe men de eigen gezondheid ervaart en functioneert zijn er geen verschillen tussen lesbische/biseksuele vrouwen en heteroseksuele vrouwen. Wel hebben lesbische/biseksuele vrouwen vaker overgewicht en obesitas, meer psychische klachten, gebruiken ze vaker cannabis en voelen ze zich vaker gediscrimineerd dan heteroseksuele vrouwen. Wat gunstig is is dat minder lesbische/biseksuele vrouwen roken dan in 2012.

Ruim 80% van de homoseksuele mannen voelt zich gezond. Op de meeste gezondheidsthema’s zijn de verschillen tussen homoseksuele en heteroseksuele mannen klein. Gunstig is dat in vergelijking met heteroseksuele mannen homoseksuele mannen minder lichamelijke beperkingen rapporteren en zij ervaren meer regie over hun eigen leven, voelen ze zich minder vaak sociaal uitgesloten en hebben minder overgewicht. Wat ongunstig opvalt is dat homoseksuele mannen vaker tabak en harddrugs gebruiken. En ze hebben meer onveilige seks en ervaren vaker discriminatie dan heteroseksuele mannen. We zien een toename in het harddrugsgebruik en ernstige eenzaamheid ten opzichte van 2012.

Factsheet_amsterdamse_gezondheidsmonitor 2012

Gezondheid_in_beeld_factsheet_homoseksuelen 2016

Factsheet_amsterdamse_gezondheidsmonitor_2016_eenzaamheid_in_beeld