M. Bulkens

M. Bulkens heeft zowel een bachelorthesis als een masterthesis over homo-ontmoetingsplekken geschreven.

De eerste bestaat meer uit een literatuurstudie die inzicht biedt in het fenomeen en hoe daarmee om te gaan binnen de ruimtelijke planning.

De tweede gaat hier veel dieper op in gecombineerd met interviews met bezoekers van de HOP. Zij is zo vriendelijk geweest om toestemming te verlenen om haar studie’s en publicaties hier voor u online te mogen plaatsen.

Portfolio: ”In 2007 studeerde ik af voor de MSc in Socio-spatial Analysis aan Wageningen University voor mijn bachelorthesis voor deze opleiding schreef ik een onderzoeksvoorstel over homo-ontmoetingsplekken. Dit onderwerp heb ik verder ontwikkeld tijdens mijn masterthesis voor de MSc Leisure Tourism and Environment in 2009 ook aan Wageningen University. Momenteel ben ik promovendus bij Culturele Geografie aan de WUR, waarbij ik de betekenis van landschappen onderzoek. Echter hoop ik ooit weer de eerdere lijn in mijn onderzoek verder door te ontwikkelen. Ik ben er van overtuigd dat er binnen vraagstukken over seksualiteit en de publieke ruimte in Nederland nog veel kennis te ontwikkelen is, en veel te behalen in termen van mogelijkheden en acceptatie.”

– © Bulkens, M. 2005 De banen op, de bosjes in
– © Bulkens, M. 2006 Wat ruist daar in het struikgewas?
– © Bulkens, M. 2009 A Delicious Leisure Activity Publiekssamenvatting
– © Bulkens, M. 2009 A Delicious Leisure Activity
– © Bulkens, M. 2010 Homo-ontmoetingsplekken, een omstreden ruimtelijk
fenomeen