Naar een Inclusieve Werkvloer

Prof. dr. Jojanneke van der Toorn is bijzonder hoogleraar LGBT Workplace Inclusion aan de Universiteit Leiden.

Zij hield op 6 april 2018 haar inaugurele oratie (toespraak) met de titel: “Naar een Inclusieve Werkvloer: Seksuele Oriëntatie en Gender identiteit op het Werk.

Steeds vaker wordt het belang van een inclusieve werkvloer waar ruimte is voor seksuele oriëntatie en gender identiteitonderschreven. Maar die is moeilijk te realiseren aangezien ook een schijnbaar tolerant klimaat eigenlijk niet zo tolerant is.
Jojanneke van der Toorn bespreekt de psychologische processen die een echte inclusieve werkvloer voor LHBTs in de weg staan en wat daarvan geleerd kan worden om met praktische oplossingen te komen.

Lees hier het persbericht.

Stichting Platform Keelbos is van mening dat juist bij HOP’s de negatieve behandeling en de psychologische mechanismen van LHBTs duidelijk zichtbaar worden, door bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de gemeenten, die daar een rol bij spelen.
Daar zie je hoe, bijvoorbeeld de gemeente Ede, een HOP gesloten wordt met allerlei argumenten die zij niet kunnen hard maken en aantoonbaar onjuist zijn.
Ook de gemeente Goirle heeft een HOP gesloten door gebruik te maken van een intellectueel vals document, waarvan zij hadden kunnen weten dat dat document vals was!