Pink Panel resultaten

Pink Panel resultaten 2008 en 2010

Mede naar aanleiding van het geweld gericht tegen homoseksuelen in Amsterdam in 2007 is het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD) gestart met het Pink Panel om meer inzicht te krijgen in de ervaringen van LHBT´s in Kennemerland.

In 2008 geeft ruim de helft van de respondenten van het Pink Panel aan dat het niet goed gesteld is met hun algemene gevoel van veiligheid. Daarentegen zijn de respondenten als het gaat om eigen recente ervaringen redelijk positief. Circa twee jaar later geeft bijna de helft van de respondenten aan dat de situatie op het gebied van intolerantie en discriminatie ongeveer gelijk is gebleven. Daarentegen geeft ongeveer een vijfde aan dat er (veel) meer intolerantie en discriminatie is dan ruim een jaar geleden. Opvallend is dat ongeveer een derde van de respondenten tot nu toe geen ervaring heeft met discriminatie.

Het Pink Panel was geen in 2008 en 2010 nog geen representatief panel. Het ging om 45 respondenten met een autochtone achtergrond. De meerwaarde van het Panel is dat het ontwikkelingen laat zien door de metingen door verschillende jaren heen. Hie de uitkomsten van de eerste metingen.