Rob Essers

Rob Essers heeft aan de Katholieke Universiteit Nijmegen gestudeerd.

Hij heeft  diverse publicaties met een homoseksueel thema op zijn naam staan:
Geschiedenis van het roze huis. St. Anthoniusplaats 1. Pink 33 (2013), nummer 1 (maart);
Komkommertijd. PINK, Maandblad van de N.V.I.H. COC-afdeling Nijmegen, 17 (1997), 8 (september), pp. 10-11;
Ontslag commissielid (II). Pink, Maandblad van de N.V.I.H. COC-afdeling Nijmegen, 14 (1994), 8 (oktober), pp. 19-20;
Homoseksualiteit als recreatievorm; ’t Is maar wat je onder recreatie verstaat Z.pl., 1994 (notitie naar aanleiding van een verzoek van het Recreatieschap Nijmegen en Omstreken aan de Adviescommissie homo-/lesbisch beleid);
Homoseksualiteit per kilobyte. PINK, Maandblad van de N.V.I.H. COC-afdeling Nijmegen, 10 (1990), 10 (december), pp. 28-30;
Voorlichting; praten over homoseksualiteit, deel 2. Nijmegen: GACH, 1975;
Praten over homoseksualiteit; verslag en evaluatie van het voorlichtingsproject ‘vormingscentra voor werkende jongeren’. Nijmegen: COC, 1974;
Daar zijn die mensen van het COC. COC SEK, 4 (1974), 9 (september); pp. 2-3
Verder heeft hij zich voor de integratie van homoseksuelen ingezet:
1974 – 1975Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC, kerngroep, resp. afdeling Nijmegen (COC Nijmegen), bestuurslid en coördinator van werkgroep voorlichting;
1974Gelders Adviescentrum voor Homoseksualiteit (GACH), vertegenwoordiger COC Nijmegen;
1974Nijmeegse Jongerenwerkgroep Homofile (NWJH) / Soos Indra, lid kerngroep en subgroep voorlichting;
1973 – 1975COC Nijmegen, lid werkgroep voorlichting;
etc.

Voor een volledig overzicht kijk: hier.

Homoseksualiteit als recreatievorm