Incident wordt trend

Het algemene veiligheidsgevoel van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen (LHB´s) in Kennemerland lijkt redelijk stabiel. Toch heeft één op drie LHB-respondenten van het Pink Panel het afgelopen jaar persoonlijk te maken gehad met homovijandigheid. Dit blijkt uit het rapport: ‘Incident wordt trend’ van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland waarin de onderzoeksuitkomsten van het digitale onderzoekspanel Pink Panel worden beschreven.

In de eigen woonwijk
74% van de 135 respondenten voelt zich (zeer) veilig in haar/zijn eigen woonwijk. Dit is een daling ten opzichte van vorig jaar. 16% voelt zich niet zo veilig en 5% voelt zich (zeer) onveilig om voor haar of zijn seksuele gerichtheid uit te komen. Citaat uit het onderzoek: ‘In het verleden werd er agressief gereageerd als we hand in hand liepen. Daardoor durven we dat niet meer’.

De 26 respondenten van het Pink Panel die het afgelopen jaar te maken hadden met vervelende tot bedreigende incidenten in de eigen wijk noemden 79 uitingen, waarvan er soms meerdere tot één incident kunnen worden gerekend. Het ging om beledigende opmerkingen, schelden, bekladdingen/vernielingen en bedreiging/geweld/agressief gedrag.

Op het werk
In het afgelopen jaar hadden 15 van de 87 (17%) werkende respondenten te maken met vervelende grappen of opmerkingen op het werk over haar of zijn seksuele gerichtheid.
Op de vraag om wat voor soort opmerkingen het ging worden vooral de grappen genoemd. ‘Deze opmerkingen door collega’s waren veelal grappig bedoeld. Maar het is jammer dat het steeds over hetzelfde gaat.’ Of het waren opmerkingen over ‘jullie soort’ of vreemde reacties op krantenartikelen.

Daar bovenop noemden zes respondenten nog 14 uitingen van discriminatie. Het ging hierbij om :
•beledigende opmerkingen van collega’s
•benadeling / ongelijke behandeling door leidinggevende
•negeren, buitensluiten

De situatie op het werk is ten opzichte van vorig jaar vrijwel gelijk gebleven. Ook komen ongeveer evenveel mensen (82%) op het werk openlijk uit voor hun homo- of biseksuele gerichtheid in vergelijking met voorgaande jaren.

Discriminatieklachten laatste jaren stabiel
De afgelopen drie jaar kwamen er jaarlijks ruim 20 klachten op grond van (homo-) seksuele gerichtheid binnen bij Bureau Discriminatiezaken. In 2014 waren dit er exact 20.

teksten:
Incident wordt trend 2015