Pink Panel Kennemerland

Het Pink Panel is een digitaal onderzoekspanel dat bestaat uit lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT´s) uit de regio Kennemerland: Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen, Heemskerk en Beverwijk. Het onderzoek wordt sinds 2008 jaarlijks in het voorjaar uitgevoerd door Bureau Discriminatiezaken. Het doel van het Pink Panel is het in kaart brengen van veiligheidsbeleving van LHBT’s en hun eigen discriminatie ervaringen in Kennemerland. Er worden vragen gesteld over veiligheid in de eigen woonwijk, op het werk, in de openbare ruimte en bij de sportvereniging. Van de 135 respondenten wonen er 74 in Haarlem, negen in Zandvoort, acht in Velsen, acht in Heemskerk, zes in Haarlemmermeer en zes in Beverwijk. De anderen wonen verspreid over de regio.

In 2007 zijn we gestart met het PINK Panel. Dit is een digitaal onderzoekspanel met homoseksuele deelnemers (m/v) die regelmatig vragen beantwoorden over homoseksualiteit en ongelijke behandeling of toenemende intolerantie. Er wordt gestreeft naar minimaal 300 deelnemers dus mensen die aan dit onderzoek willen meewerken kunnen zich bij het Pink Panel  aanmelden!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein van Haaften of Frederique Janss, 023 531 5842

Meer deelnemers nodig
Om de urgentie van het Pink Panel onderzoek te onderstrepen en te komen tot representatieve resultaten is het nodig dat méér lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen in Kennemerland zich aanmelden. Ook als ze geen vervelende ervaringen te melden hebben. Stuur een mail voor meer informatie naar info@bdkennemerland.nl.

2015 Incident wordt trend
2014 Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt
2011 Trend of Incident?
2010 Roze kaarten
Pink Panel resultaten 2008 > 2010