Het bieden van ondersteuning

In Oss hebben wij een klager ondersteund tegen de politie, omdat een agent op homo fobische wijze mensen heeft aangesproken op een weg langs de naastgelegen HOP aldaar.

Intussen heeft de Nationale Ombudsman de klacht gegrond verklaard.

Vanwege de profilering door BOA’s ten Noorden van Amsterdam, waar bezoekers van de HOP meerder malen bekeuringen – puur als intimidatie – hebben gehad die vervolgens nooit geëffectueerd zijn, hebben wij getracht om in gesprek te komen met het OM. Dat is niet gelukt, vandaar dat wij daarover een klacht bij de Nationale Ombudsman hebben opgestart.

Aan de andere kant is de politie door ons platform ondersteund wat er toe heeft geleid dat potenrammers op de HOP te Reek aangehouden zijn.