Blauw op de Ontmoetingsplaats

Movisie heeft samen met het Landelijk Expertise Centrum Diversiteit van de Politie (LECD) een fact-sheet met richtlijnen gemaakt met de titel: Blauw op de roze ontmoetingsplaats (november 2007), om te komen tot een eenduidige en professionele benadering. De richtlijn is geaccordeerd en onderschreven door instemming van de Raad van Hoofdcommissarissen d.d. 12.09.2007, en heeft de volgende doelen:

  1. Het verbeteren van de “know-how” m.b.t. homo-ontmoetingsplaatsen door interne en externe kennis en expertise te bundelen.
  2. Een bijdrage leveren aan een professioneel optreden van de politie-collega’s op homo-ontmoetingsplaatsen door suggesties te geven op welke wijze preventie en repressie op een evenwichtige wijze kunnen zorgen voor een voor alle partijen aanvaardbare benadering. De korpsen te stimuleren om in overleg met de partners aandacht te geven aan het ontwikkelen van beleid met betrekking tot de homo-ontmoetingsplaatsen.

Deze richtlijn is in 2017 omgezet in het Handelingskader Politie op mannen-ontmoetingsplaatsen, om het vrijblijvende karakter weg te nemen van de richtlijn.

Uit het Jaarverslag 2007 van het LECD dat in maart 2008 verscheen blijkt dat deze richtlijn in 2007 in een oplage van  20.000 stuks is verdeeld. Al in 2008 moest er zelf een herdruk komen omdat de in 2007 gedrukte exemplaren reeds verspreid waren en er kennelijk nog behoefte aan verder verspreiding was. Uit het Jaarverslag 2008 blijkt dat de verspreiding al vruchten heeft afgeworpen omdat er bij het LECD een beleidsmedewerker is geraadpleegd rondom problemen bij homo-ontmoetingsplaatsen, en in Twente is er uitermate professioneel invulling aan gegeven.

Kortom een homo-ontmoetingsplaats (HOP) is niet illegaal.

Er is voor een bepaalde groep voornamelijk homoseksuele mannen een behoefte en ook noodzaak om elkaar in een sociale context daar te ontmoeten en intiem te kunnen zijn in de groenbeschutting.

Doordat er gedragsregels zijn voor betrokkenen en richtlijnen voor de politie (Landelijk Expertisecentrum Diversiteitenbeleid van de politie, sectie homobeleid) met betrekking tot prudent optreden (bejegening en handhaving) is er al een methodiek voorhanden om te reguleren en overlast te beperken: het beheersmodel. Een ander inzetbaar instrument is aanspreekbaar toezicht uitgevoerd door toezichthouders.

Het is daarom van belang dat gemeenten waar een homo-ontmoetingsplaats is kennis neemt van de ter zake opgestelde competentieprofielen.

Door een aanpak te kiezen die een repressie van het HOP-gebruik nastreeft heeft de navolgende nadelen:

  • discriminatie en uitsluiting van een kwetsbare minderheidsgroep;
  • er gaan van dergelijke maatregelen aantoonbare legitimerende effecten op geweldsgebruik en/of afpersing c.q. chantage door kwaadwillende uit;
  • uitlokking van eigenrichting en geweld tegen homoseksuelen en andere betrokken mannen;
  • ongewenste verplaatsingseffecten;
  • door fragmentatie ontstaat een onveilige situatie;
  • de mannen zijn niet meer vindbaar en bereikbaar voor preventiemedewerkers van gezondheidsinstanties (GGD) in het kader van SOA-preventie en voorlichting, wat onaanvaardbaar is;
  • de Wet Collectieve Preventie Gezondheidszorg verplicht om een lokaal gezondheidsbeleid op te stellen waarbij homo specifieke gezondheid een rol speelt.

teksten: 

Professioneel optreden Homo-Ontmoetingsplek Twente

Blauw_op_de_roze_ontmoetingsplaats

Tips voor op een HOP uit 2013

Handelingskader Politie op mannenontmoetingsplaats

Best Practices Politie